Каталоги та картотеки

Фонд Олександрійської міської ЦБС – універсальний. Складає більше 405 тис. примірників українською,  російською, англійською,  німецькою та іншими іноземними мовами.  Склад і зміст фондів МЦБС розкривають каталоги та картотеки, які створені в традиційній картковій і електронній формах.

Інформацію про наявність у бібліотеці необхідного документа користувачі можуть отримати з абеткових каталогів (АК). АКдокументів українською, російською та іноземними мовами представлені в усіх бібліотеках системи.

Інформацію про наявність літератури з окремих галузей знань користувачі можуть отримати в систематичних каталогах (СК). Систематичні каталоги документів українською, російською та іноземними мовами є в усіх бібліотеках системи.

Абетково-пpедметний покажчик (АПП), який забезпечує повноту і оперативність пошуку інформації у систематичному каталозі.

Генеральний алфавiтний каталог (ГАК). Каталог службовий.Включає бiблiографiчнi записи на вiтчизнянi та iноземнi книги, брошури, видання, що продовжуються, картографiчнi видання, альбоми, атласи, збiрники стандартiв.Ведеться вiддiлом комплектування та обробки документiв ЦБ, де і розміщується.

Систематична картотека статей (СКС). Включає бiблiографiчнi записи на статтi з журналiв, газет, збірників.

Картотека персоналій. Включає бiблiографiчнi записи з журналiв i газет, присвяченi окремим діячам.

 

Центральна бібліотека ім.О.Пушкіна:

 • Алфавітний каталог
 • Систематичний каталог
 • Краєзнавча картотека
 • Систематична картотека статей
 • Картотека персоналій
 • Картотека цитат
 • Картотека назв художніх творів
 • Картотека професійних свят
 • Картотека періодичних видань
 • Картотека документів Олександрійської міської ради

Центральна дитяча бібліотека ім. Ю.Гагаріна:

 • Абетковий каталог
 • Систематичний каталог літератури для учнів 2-4 класів
 • Систематичний каталог літератури для учнів 5-9 класів
 • Систематичний каталог літератури для керівників дитячого читання
 • Алфавітний каталог звукозапису
 • Систематичний каталог звукозапису
 • Систематична картотека статей
 • Краєзнавча картотека

Юнацька бібліотека:

 • Алфавітний каталог
 • Систематичний каталог
 • Краєзнавча картотека
 • Систематична картотека статей

В бібліотеках-філіях ОМЦБС:

 • Алфавітний каталог
 • Систематичний каталог
 • Систематична картотека статей
 • Краєзнавча картотека

Електронні каталоги:

 • БД «Книги»
 • БД «Статті з періодичних видань»
 • БД «Диски»
 • БД «Краєзнавство»
 • «Зведена картотека періодичних видань, що отримують бібліотеки міста»